Εκπαίδευση Casambi προϊόντων – Συνδεσμολογίες

Η εκπαίδευση έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να λάβουν πλήρη γνώση των Casambi προϊόντων, των δυνατοτήτων τους καθώς και τις συνδεσμολογίες που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους σε όλων των ειδών τις εφαρμογές.

Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση της εταιρίας Casambi και η εξέλιξή της στον χώρο του έξυπνου φωτισμού
 • Σύγκριση ενσύρματων dimming πρωτοκόλλων με αυτό της Casambi
 • Εποπτεία του δικτύου (network) Casambi
 • Παρουσίαση και ανάλυση των Casambi προϊόντων
 • Συνδεσμολογίες
 • Εγκαταστάσεις και έργα
 • Δημιουργία Gateway για απομακρυσμένο προγραμματισμό ή έλεγχο
 • Θέματα προς συζήτηση, επίλυση προβλημάτων στα έργα και πιθανά εμπόδια

Casambi Προϊόντα:

 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας
 • Casambi προϊόντα – Συνδεσμολογίες
 • Εφαρμογές Casambi
 • Εκπαίδευση διάρκειας μίας ημέρας
 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Μικρά γκρουπ, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα

Με την ολοκλήρωση: