Λειτουργικότητα

The Casambi lighting control solution provides for all the control options that are expected from a full-featured professional lighting control solution.

Χρώμα Φωτός

Με την βοήθεια της Casambi εφαρμογής, μπορεί ο τελικός χρήστης να εναλλάσσει τα χρώματα του φωτιστικού μέσα στα όρια της χρωματικής παλέτας που ορίζει ο κατασκευαστής.

Ανατολή & Δύση του ηλίου

Θέτοντας τις κατάλληλες παραμέτρους θέσης και ώρας στην εφαρμογή, τα Casambi φωτιστικά μπορούν αυτοματοποιημένα να εναλλάσσουν την φωτεινότητα τους σύμφωνα με την κίνηση του ηλίου.

Ημερολόγιο & χρονοδιακόπτης

Αυτοματοποιημένος έλεγχος φωτισμού με βάση ημερολογιακού προγράμματος και προ ρυθμισμένης ώρας.

Θερμοκρασία Φωτός

Αλλαγή θερμοκρασία χρώματος του φωτιστικού, ανάμεσα στα όρια που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

Ομαδοποίηση

Δυνατότητα ομαδοποίησης των φωτιστικών, ώστε να αυξομειώνουν την ένταση τους και να ελέγχονται σε ομάδες.

Σκηνές

Δημιουργία σκηνών ανάλογα με τις ανάγκες των έργων, οι οποίες ανακαλούνται με το πάτημα ενός εικονιδίου μέσα από την εφαρμογή ή πλήκτρου από ένα διακόπτη. Ένα φωτιστικό μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικές σκηνές.

Εναλλαγή σκηνών

Δυναμική εναλλαγή σκηνών με διαφορετική ταχύτητα και διάρκεια.

Φωτογραφίες

Δυνατότητα για ανέβασμα φωτογραφιών του χώρου και των φωτιστικών. Πλήρης απεικόνιση του χώρου ώστε ο χρήστης να διευκολύνεται κατά της χρήσης της εφαρμογής.

Αισθητήρας Φωτός

Οι αισθητήρες φωτός με βάσει τον φυσικό φωτισμό αυξομειώνουν αυτόματα την ένταση των φωτιστικών σωμάτων, επιτυγχάνοντας μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Αισθητήρας κίνησης

Η Casambi ενσωματώνει και αισθητήρες κίνησης ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των φωτιστικών με ανθρώπινη παρουσία ή απουσία.

Ιεραρχία

Θέστε εσείς την ιεραρχία (ποια εντολή θα υπακούει πρώτη) μεταξύ χειροκίνητου ή αυτοματοποιημένου χειρισμού.

Απομακρυσμένη Διαχείριση

Σύνδεση μέσω διαδικτύου με το Casambi Gateway για απομακρυσμένο έλεγχο του φωτισμού.

Δημιουργία πολλαπλών network

Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών network (π. χ εσωτερικό-εξωτερικό κτίριού) και έλεγχο (site) μέσα από την εφαρμογή.

Συγχρονισμός

Κάθε συσκευή Casambi είναι αυτόνομη και συγχρονίζεται στο network, ανεξάρτητη από το διαδίκτυο και σε περίπτωση σφάλματος μίας ή περισσότερων συσκευών οι υπόλοιπες συνεχίζουν να λειτουργούν.

Πέραν του φωτισμού

Με αυτή την επιλογή, η Casambi δίνει την δυνατότητα σε συνεργάτες της να κατασκευάσουν προϊόντα Casambi, τα οποία αφορούν διαχείριση κτιρίου, όπως τέντες, στόρια κ.α.

Παράμετροι

Οι κατασκευαστές μπορούν να κατασκευάσουν driver που μέσω της Casambi μπορούν να δίνουν ενεργειακά δεδομένα όπως χρόνος λειτουργίας, χρόνος ζωής, κατανάλωση ισχύος, θερμοκρασία λειτουργίας κ.α.