Υπηρεσίες Εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Casambi Προϊόντων – Συνδεσμολογίες

CASAMBI ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας

 • Casambi προϊόντα – Συνδεσμολογίες
 • Εφαρμογές Casambi
 • Εκπαίδευση διάρκειας μίας ημέρας
 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Μικρά γκρουπ, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Ολοκληρωμένη γνώση των Casambi προϊόντων
 • Ολοκληρωμένη γνώση όλων των συνδεσμολογιών
 • Γνώση και επίδειξη έργων Casambi

Βασική εκπαίδευση
Casambi

ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΣΗ CASAMBI

 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας
 • Casambi προϊόντα και εφαρμογές
 • Προγραμματισμός Casambi για μικρά δίκτυα ( <10τεμ)
 • Εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών
 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Μικρά γκρουπ, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Καλή γνώση εφαρμογών Casambi και διάφορες εγκαταστάσεις
 • Ολοκληρωμένη γνώση των Casambi προϊόντων και συνδεσμολογιών
 • Βασική γνώση της εφαρμογής (App) Casambi

Casambi 4C
Πιστοποίηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΥΝΕΔΕΛΦΟΣ CASAMBI

 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας
 • Ολοκληρωτικός σχεδιασμός έργων Casambi και ενσωμάτωση
 • Προσομοίωση Casambi εφαρμογών
 • Εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών
 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Μικρά γκρουπ, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 2 άτομα

Προϋπόθεση συμμετοχής ο συμμετέχων να έχει ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση.

ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

 • Πιστοποιημένος συνάδελφος Casambi 4C
 • Ολοκληρωμένη γνώση προϊόντων και εφαρμογής Casambi
 • Πλήρης γνώση υλοποίησης και προγραμματισμού οποιοδήποτε Casambi έργου