Βασική εκπαίδευση Casambi

Η εκπαίδευση έχει ως στόχο οι συμμετέχοντες να λάβουν πλήρη γνώση των Casambi προϊόντων, των δυνατοτήτων τους καθώς και τις συνδεσμολογίες που απαιτούνται για την εγκατάστασή τους σε όλων των ειδών τις εφαρμογές. Επιπλέον, πραγματοποιείται εκπαίδευση πάνω στην εφαρμογή Casambi, ώστε να είναι σε θέση να μπορούν να προγραμματίζουν έργα, τα οποία απαιτούν συγκεκριμένα κομμάτια και βασικό προγραμματισμό.

Πιο συγκεκριμένα η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση της εταιρίας Casambi και η εξέλιξή της στον χώρο του έξυπνου φωτισμού
 • Σύγκριση ενσύρματων dimming πρωτοκόλλων με αυτό της Casambi
 • Εποπτεία του δικτύου (network) Casambi
 • Παρουσίαση και ανάλυση των Casambi προϊόντων
 • Συνδεσμολογίες
 • Δημιουργία Gateway για απομακρυσμένο προγραμματισμό ή έλεγχο
 • Η εφαρμογή Casambi σε tablet ή κινητό
 • Λειτουργίες της εφαρμογής και δυνατότητες
 • Προγραμματισμός Casambi προϊόντων
 • Προγραμματισμός RGB, RGBW, TW
 • Προγραμματισμός γκρουπ, σκηνές και setup δικτύου
 • Θέματα προς συζήτηση, επίλυση προβλημάτων στα έργα και πιθανά εμπόδια
 • Πρακτική άσκηση προς επίλυση

Βασική γνώση Casambi:

 • Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις μας
 • Casambi προϊόντα και εφαρμογές
 • Προγραμματισμός Casambi για μικρά δίκτυα ( 10τεμ)

 • Εκπαίδευση διάρκειας 2 ημερών
 • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές
 • Μικρά γκρουπ, μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 4 άτομα

Με την ολοκλήρωση: